Vásárlással kapcsolatos információk

 • szállítási feltételek, határidő, költségek, átvételi lehetőségek
 • adatbeviteli hibák javítása
 • ügyfélszolgálat elérhetősége
 • fizetési módok
 • adatkezelési tájékoztató
 • szolgáltatásra, megrendelésre vonatkozó információk
 • felelősség
 • szerzői jogok
 • panaszügyintézés
  _____________________

Megrendelés menete

1. Jelölje ki a kiválasztott terméke(ke)t.
2. Kövesse a lépéseket, az ott megjelenő utasításokat, töltse ki figyelmesen a megrendelési adatlapot lépésenként.
3. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató megismerése, és annak elfogadása kötelező. Kérjük, elolvasás után a jelölőnégyzetbe kattintva fogadja el ezeket.
4. Kattintson a “VÁSÁRLÁS” gombra.
5. A megadott e-mail címre küldünk egy értesítést, amely arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelését felvettük.

Megrendelések feldolgozása: munkanapokon 8-16 óra között.

Előfordulhat, hogy a rendelt termék a megrendelés előtt vagy alatt elfogyott, ebben az esetben e-mailben, vagy telefonon jelezzük azt.

Kiszállítás

Nyomtatott könyv esetén:

 • Postai úton (házhozszállítás, PostaPont vagy Csomagautomata)
 • személyes átvétel
  A kiszállítást a Magyar Posta Zrt. végzi. A számla kiegyenlítését követő munkanapon tudjuk Önnek a csomagot elindítani.

E-könyv esetén:
e-mailben 

Adatbeviteli hibák javítása
 
Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).
 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon 9:00-15:00-ig
E-mail: arbi86@gmail.com, hello@koszegianita.hu

Fizetési módok:

 • előre utalás
 • bankkártyás fizetés a PayLike rendszerén keresztül
A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki e-számla formájában.
 

Banki átutaláshoz adatok:
név/cégnév: Kőszegi-Arbeiter Anita
levelezési cím: 9700 Szombathely Szövő utca 39.
bank megnevezése: Raiffeisen Bank
bankszámlaszám: 12094507-01704299-00100003
(A fizetendő összegről a megrendelés elküldésekor pontos információt kap a vásárló, emlékeztetőül e-mail értesítést kap a megadott e-mail címére a rendelt termékekről, azok értékéről, a kiszállítás díjáról valamint az átvételkor fizetendő végösszegről.)
_____________________

Adatkezelési tájékoztató >>

_____________________

Általános szerződési feltételek

Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

 • Cégnév: Kőszegi-Arbeiter Anita
 • Székhely: 9700, Szombathely Szövő utca 39
 • Levelezési cím: Kőszegi-Arbeiter Anita 9700, Szombathely Szövő utca 39
 • E-mail-cím: arbi86@gmail.com
 • Adószám: 66175504-1-38
 • Telefonszám 06/30-623-26-10
 • Bank megnevezése: Raiffeisen Bank
 • Bankszámlaszám: 12094507-01704299-00100003

Szolgáltatás / megrendelésre vonatkozó információk:

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

 • az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
 • a rendelés azonosítóját,
 • a rendelés dátumát,
 • a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,
 • nyomtatott könyv esetében a szállítási költséget
 • és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Hibás, szállítás során sérült termék (árucikk) esetén az eladó a terméket díjmentesen kicseréli, vagy a vásárló elállhat a vásárlástól. 

A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívüli késésért, információk elvesztéséért, rendelés nem teljesítéséért. 

Felelősség
 
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.
 
Szerzői jogok
 
Az oldalon található ingyenes és fizetéssel elérhető információkat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.
A szerzőt megillető jogok a következőek:
a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
g) a kiállítás (Szjt. 69. §).
 
A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás/utalás/fenyegetés esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül.
 
Az oldalon vásárolt mesék megosztása/másoknak hozzáférés biztosítása esetén a hozzáférés szerződésszegésnek minősülő magatartás miatt megszakításra kerül.
A Szolgáltató ezután polgári peres feljelentést tesz a szerzői jog megsértője ellen.
 
A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
 
A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 
Panaszügyintézés
 
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Cím: 9700 Szombathely, Szövő u. 39.
E-mail: arbi86@gmail.com, hello@koszegianita.hu
Amennyiben panaszos ügyét nem sikerül a szolgáltatóval rendeznie, panaszával fordulhat a Békéltető Testülethez (9700 Szombathely, Honvéd tér 2.)